Visual

Bouwvergunning, programma van eisen, besteksomschrijving, Zomaar een aantal begrippen waar u als opdrachtgever mee te maken krijgt? lees verder >>

U wilt verbouwen. U heeft bouw-kundige vragen. Is er een constructie-berekening nodig? Moeten er vergunningen worden aangevraagd. lees verder >>

Gebruikmakend van onze praktische kennis van de actuele marktsituatie ver-zorgen wij voor aannemers, architecten en ontwikkelaars calculaties. lees verder >>

Wij beheren namens u het onroerend goed, dragen zorg voor het afhandelen van klachtmeldingen en de administra-tieve werkzaamheden lees verder >>

Gebruikmakend van onze bouwkundige kennis verzorgen wij voor eigenaren, aannemers, architecten en ontwikkelaars bouwkundige inspecties. lees verder >>