Visual

Bouwtijd, haalbaarheidsonderzoek, kwaliteitscontrole,
bouwvergunning, programma van eisen voor het ontwerp, besteksomschrijving, bouwvergadering, bouwveiligheid.
Zomaar een aantal begrippen waar u als opdrachtgever vroeg
of laat mee te maken krijgt als u nieuwbouw gaat plegen.

Nieuwbouw is een complex proces wat tot stand komt door samenwerking van verschillende partijen. Dit zogenaamde bouwteam bestaat meestal uit de architect/constructeur, aannemer(s), installateur(s) en adviseur(s). Binnen dit team is het noodzakelijk dat uw belangen als opdrachtgever centraal staan. Van Hooff bouwkundig management bureau treedt namens u als opdrachtgever op en vertegenwoordigt uw belangen. Van Hooff stuurt partijen aan, controleert op basis van kwaliteit en voortgang en bewaakt de kosten van het project. Van Hooff draagt zorg voor een optimaal verlopend bouwproces binnen door u gestelde kaders van bouwtijd, kwaliteit, veiligheid en kosten.

Wilt u zorgeloos bouwen, neem dan vrijblijvend
contact op voor meer informatie

NAWE-mailWebdesign